Ванредни ученици

Техничка школа „Колубара“ Лазаревац је верификована за одређене образовне профиле и може да врши преквалификацију, доквалификацију и специјалистичко образовање.

Рокови

Ванредни ученици могу полагати испите у пет испитних рокова.

Доквалификација и преквалификација

Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.

Специјализација

За упис на специјализацију кандидат је дужан да достави диплому о завршеној средњој школи и доказ o најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима.