Специјализација

Техничка школа „Колубара“ Лазаревац је верификована за следеће образовне профиле:

 

Геологија, рударство и металургија

  • Руковалац багера и булдожера – специјалиста

Машинство и обрада метала

  • Механичар алатних машина – специјалиста
  • Маталостругар – специјалиста
  • Бравар – специјалиста
  • Заваривач – специјалиста
  • Аутомеханичар – специјалиста

Електротехника

  • Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне
  • Електротехничар  – специјалиста за аутоматику
  • Електротенергетичар за мреже и постројења