Машински техничар за репаратуру

У току четворогодишњег школовања машински техничар за репаратуру стиче потребна знања за:

  • праћење радног стања машинских склопова, делова и елемената
  • разрађивање технолошких поступака приликом демонтаже, дефектаже и монтаже машинских склопова
  • примену одговарајућих метода и поступака за репарацију машинских делова и елемената
  • коришћење рачунара и нових метода за потребе дијагностике и репарације производа
  • примењивање одговарајућих програмских пакета за потребе репарације машинских делова
  • ефикасно и квалитетно примењивање средстава заштите на раду
Након завршеног школовања оспособљен је да учествује у процесу развоја и изради нових производа, захваљујући обуци на лиценцираном програму Pro/Engineer Wildfire 2.0 који школа поседује и да решава проблеме концептуалног дизајна. Могућности запошљавања су у областима компјутеризована машинска обрада, процесна техника, аутомобилска индустрија и другим областима где се користе компјутеризоване технологије.Наравно, могуће је и даље школовање на неком од факултета. Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима (један ученик – један рачунар) уз употребу мултимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета. Примена компјутера и напредних програмских пакета ученику омогућавају истраживање,развијају креативност и подижу ефикасност,смањују моторичко напрезање при креацији модела.