Tehničar za kompjutersko konstruisanje

 
 
 
U toku četvorogodišnjeg školovanja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje stiče potrebno znanje za:
  • aktivno korišćenje računara
  • izrada mašinskih delova i sklopova
  • izrada tehničko-tehnološke dokumentacije
  • proces organizacije na CNC mašinama
  • primena automatizacije u proizvodnji
Nakon završenog školovanja osposobljen je da učestvuje u procesu razvoja i izradi novih proizvoda, zahvaljujući obuci na licenciranom programu Pro/Engineer Wildfire 2.0 koji škola poseduje i da rešava probleme konceptualnog dizajna. Mogućnost zapošljavanja je kompjuterizovana mašinska obrada, procesna tehnika, automobilska industrija i druge oblasti gde se koriste kompjuterizovane tehnologije.Naravno moguće je i dalje školovanje na nekom od fakulteta. Nastava se izvodi u savremenim računarskim kabinetima (jedan učenik – jedan računar) uz upotrebu multimedijalnih nastavnih sredstava i najsavremenijih CAD/CAM programskih paketa. Primena kompjutera i naprednih programskih paketa učeniku omogućavaju istraživanje,razvijaju kreativnost i podižu efikasnost,smanjuju motoričko naprezanje pri kreaciji modela.