Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Занимања којима се може бавити руковалац механизацијом у површинској експлоатацији:

    • Руковалац опреме за бушење у подземној експлоатацији
    • Руковалац багера циличног деловања
    • Руковалац рударским тешким возилима
    • Руковалац једноставном рударском механизацијом
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији рукује машинама (багерима, булдожерима, ровокопачима, скреперима, грејдерима, киперима, средствима шинског транспорта, транспортнним тракама, сепараторима, дробилицама) за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала. Осим непосредног утовара руда и истовара допремљеног материјала, бави се и утврђивањем исправности радилишта, рашчишћавањем терена за минирање, физичким обезбеђивањем минског поља у свим фазама минирања, као и уситњавањем већих блокова. Такође, води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад, њихову исправност и отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације.
Послове обавља на отвореном простору. Изложен је буци пнеуматских алата, машина за утовар и транспорт, пумпи и компресора, па мора да носи антифоне или чепиће за уши. Такође, изложен је великим количинама прашине (која настаје од сировина и јаловине), и зато мора да носи и заштитне наочаре и респираторе. Ради у сменама, по потреби.