Рударски техничар

Рударски техничари на површинском копу обављају послове као што су вођа групе или бригадири и директно утичу на организовању следећих послова:

  • пројектовање површинског копа
  • пројектовање и израда путева
  • прорачун бушотина за минирање
  • рударско мерење у површинским коповима
  • пројектовање и израда плана производње на површинским коповима
Да би био остварен неометан рад термоелектрана и да би производња електричне енергије текла неометано мора се остварити потпуна производња угља на површинским коповима. Кључну улогу у функционисању површинског копа имају стручњаци рударства. Школовање за рударског техничара траје четири године и у том периоду се ученици оспособљавају за организацију послова у директној производњи. Са завршеним школовањем за рударског тахничара и положеним матурским испитом добија се диплома РУДАРСКОГ ТЕХНИЧАРА.
Наставак школовања је могућ на било ком техничком факултету јер је у четворогодишњем школовању стечена правилна основа за упис било ког техничког факултета а на првом месту РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ факултета у Београду.