ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ

У циљу превенције ширења грипа у популацији деце и младих, а имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се продужи зимски распуст у основним и средњим школама у Републици Србији. Распуст ће бити продужен до петка 21. фебруара 2020. године, а први наставни је понедељак 24. фебруар 2020. године.

Распоред смена:

ПРВА СМЕНА (од 7:30) -подручје рада МАШИНСТВО и подручје рада РУДАРСТВО.

ДРУГА СМЕНА (од 14:00) – подручје рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и подручје рада ЕКОНОМИЈА.