Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања: упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

Недељни оперативни план наставе и учења можете преузети овде: преузми

Додатна упутства о настави на даљину: додатна упутства

Рок за предају недељог оперативног плана за наредну недељу (од 06.04. до 10.04.) је субота 04.04.2020. План послати на: nedeljniplan@gmail.com

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину: додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика