Машинство и обрада метала

Машински техничар за репаратуру

Постављени образовни циљ је да успешно обучен машински техничар ове струке стекне потребна знања о материјалима који се користе у машинсву, савременим поступцима заваривања и другим начинима спајања материјала, избору материјала за спајање, методама контроле исправности делова, проналажењу грешака и најбољих начина за поправку – репарацију, као и знања о рачунарима и програмима AutoCAD и Solid Works које може да користи при дизајнирању оштећеног дела и његовој поправци. Школа планира да машинском техничару за репаратуру, по завршеној школи, пружи могућност полагања испита из заваривања и других начина спајања материјала и да тако добије атест заваривача. Уз проходност овог смера на више школе и факултете, као и бројне могућности запошљавања очекује се да овај смер привуче велики број нових ученика.

Техничар за компјутерско управљање (цнц) машина

Техничар за комјутерско управљање (цнц) машина је занимање будућности. Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама. Уз примену знања и вештина рада на рачунару, научићете да направите програм по којем ће КУМ - компјутерски управљане машине (или цнц машине) производити тражени радни део. Зато се са правом каже, да техничар за комјутерско управљање (цнц) машина, чини да машта постане стварност.