Српски језик и књижевност

Јелена Васиљевић

Енглески језик

Наташа Миладиновић

Наташа Миладиновић

Наташа Миладиновић

Математика

Весна Шекуларац

Јелена Димитријевић

Немања Матић

Биологија и Екологија

Милета Шаљић

Милета Шаљић

Социологија и Устав и права грађана

Наташа Јаблановић

Наташа Јаблановић

Рачунарство и информатика

Јасмина Бранковић

Машински предмети

Милица Томовић

Рударски предмети

Милан Луковић

Рачунари и програмирање

Сузана Филиповић

Верска настава

Иван Гавриловић

Драган Гајић