Доквалификација и преквалификација

Техничка школа „Колубара“ Лазаревац је верификована за следеће образовне профиле:

 

Геологија, рударство и металургија

 • Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
 • Рударски техничар

Машинство и обрада метала

 • Машинбравар
 • Маталостругар
 • Бравар
 • Заваривач
 • Аутомеханичар
 • Машински техничар
 • Техничар за компјутерско управљање
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Машински техничар за репаратуру

Електротехника

 • Електромеханичар за машине и опрему
 • Аутоелектричар
 • Електротехничар погона
 • Електротехничар аутоматике
 • Електротехничар рачунара

Економија, право и администрација

 • Економски техничар
 • Финансијски техничар