Финансијски техничар

 
 
Финансијски техничари налазе радно место у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и установама.
Упиши овај профил ако:
  • си одговоран, тачан, спреман на тимски рад
  • те привлачи посао у динамичном окружењу
  • желиш да се у теби развије предузетнички дух
  • желиш да добијеш добру основу за наставак школовања на одговарајућим факултетима или високим струковним школама
  • по завршетку средње школе желиш да конкуришеш и запослиш се у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, установама, агенцијама које пружају књиговодствене услуге.
Прилику да провере стечена знања и вештине ученици имају на часовима блок наставе у трећем и четвртом разреду. Ови часове се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама где ученици обављају једноставније књиговодствене и финасијске послове.
Избором овога профила ученици ће стећи знања и вештине у обављању послова као што су : послови платног промета, књиговодствено обухватање дужничко - поверилачких односа, књижење трошкова пословања расхода и прихода, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање пословног резултата, састављање финансијских извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација као и да поштују и примењују прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства.
Финансијски техничари налазе радно место у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и установама.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

IV разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српски језик и књижевност

3

111

3

108

3

108

3

99

2.

Страни језик

3

111

3

108

3

108

3

99

3.

Социологија





2

72



4.

Историја

2

74

2

72





5.

Физичко васпитање

2

74

2

72

2

72

2

66

6.

Математика

3

111

3

108

3

108

3

99

7.

Рачунарство и информатика

2

74







8.

Екологија

2

74







9.

Хемија

2

74







Б

СТРУЧНИ

10.

Основи економије

2

74

2

72





11.

Пословна економија

2

74

2

72





12.

Рачуноводство + (блок)

2

74

2

72 +30

3

108 +30



13.

Савремена пословна  кореспонденција

3

111

3

108





14.

Статистика





2

72

2

66

15.

Право





2

72

2

66

16.

Основи финансија



3

108





17.

Пословне финансије





2

72

2

66

18.

Јавне финансије





2

72

2

66

19.

Економска географија



2

72





20.

Финансијско пословање



2

72





21.

Девизно и царинско пословање







3

99

22.

Банкарско пословање





2

72

2

66

23.

Осигурање







2

66

24.

Пословна информатика





2

72

2

66

В

ИЗБОРНИ

25.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

37

1

36

1

36

1

33


УКУПНО

29

1073

30

1080 +30

29

1044 +30

29

957