Електротехничар процесног управљања

 
 
Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљању процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде.
Смер процесног управљања обухвата следеће области које се изучавају током школовања: електроника и енергетска електроника, електричне машине и постројења, електричне инсталације, елементи аутоматизације и аутоматског управљања, микроконтролери, програмабилни логички контролери, рачунарско управљање и програмирање, управљање електричним погонима, примена рачунара. Прве две године изучавају се општи предмети и група општестручних предмета (основе електротехнике, електроника, примена рачунара). Трећа и четврта година се састоји од ускостручних предмета, подељених на теоријске часове и практични део. У практичном делу организују се лабораторијске вежбе а предвиђена је и блок-настава, где се по потреби организују посете фирмама или предузећима која користе елементе процесног управљања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Техничко цртање са нацртном геометријом

1

Електротехнички материјали

2

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Електроника

2

Мерења у електроенергетици

3

Енергетска електроника

3

Економика и организација предузећа

4

Електричне инсталације и осветљење

2

Електричне машине са испитивањем

3,4

Елементи аутоматизације

3

Микроконтролери

3

Електрично покретање

4

Управљање електромоторним погоном

4

Програмабилни логички контролери

4

Практична настава

1, 2,3