Електротехника

Електичар и Електромонтер мрежа и постројења - дуално


Образовни профили Електричар и образовни профил Електромонтер мрежа и постројења настли су у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“ који финансира немачка влада, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Аутоелектричар


Аутоелектричари одржавају електричне и електронске уређаје и инсталације у аутомобилу, монтирају и демонтирају расвету аутомобила и регулишу паљење. Дијагностикују квар на електронској опреми аутомобила и отклањају га заменом електронског склопа. Пошто модерни аутомобили имају све више електронски регулисаних функција, примена основних знања електротехнике и електронике на електричне и електронске уређаје у аутомобилу кључна је у овом занимању.

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљању процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде.

Електротехничар рачунара

Бави се претежно хардверским делом рачунара. Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, опреме и рачунарских система. Поправља кварове, мења делове, саставља нове рачунаре и раставља старе. Проверава рад компоненти и набавља нове (процесор, графичка картица, кулер, матична плоча, хард диск и слично.) Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у шта спада инсталација оперативних система, разних врста програма, одржавање интернета, као и друге врсте подешавања. Будући да је свет рачунара веома динамичан и обележен честим променама, неопходно је пратити нове трендове и примењивати их у струци.