Аутоелектричар

Аутоелектричари одржавају електричне и електронске уређаје и инсталације у аутомобилу, монтирају и демонтирају расвету аутомобила и регулишу паљење. Дијагностикују квар на електронској опреми аутомобила и отклањају га заменом електронског склопа. Пошто модерни аутомобили имају све више електронски регулисаних функција, примена основних знања електротехнике и електронике на електричне и електронске уређаје у аутомобилу кључна је у овом занимању.
У новије вријеме све се више електронике користи за кочнице, управљачки механизам и електронске компоненте за климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива.
Аутоелектричари познају принцип рада електронских система и њихов је посао замена таквих система новима. Електрични уређаји које поправљају и монтирају су светла и комплетна саобраћајна сигнализација и електрични склоп паљења аутомобила. Поред препознавање електронских кварова, оспособљени су и за испитивање и замену електронских компоненти.
Предвиђа се да ће убудуће у аутомобилима бити све више електронике, тако да је непрестано учење нових технологија важан део занимања.
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ I разред II разред III разред
недељно недељно недељно
Физика 2
Технички материјали 2
Техничко цртање 1
Основе практичних вештина 6
Основе електротехнике 4 2
Мотори са унутрашњим сагоревањем 3
Моторна возила 1 1
Еектрична мерења и електроника 2
Електрични и елекронски системи на возилима 16 и 60 часова у блоку 19 и 90 часова у блоку
Предузетништво 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ
Моторна возила2 1
Нове технологије у аутомобилској индустрији 1