Електричар и Електромонтер мрежа и постројења – дуално

Електричар - Овај образовни профил настао је у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“ који финансира немачка влада, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Бави се инсталацијама и поправкама свих врста електричних уређаја. Ту спадају и прикључци за потрошњу електричне енергије, светла, осигурачи, електричне машине итд. Проверава рад инсталација, уклања кварове. Посао обавља унутра и напољу, повремено на висинама.
Електромонтер мрежа и постројења – Овај образовни профил се бави постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију... Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.

ЕЛЕКТРИЧАР

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Физика

1

Технички материјали

1

Техничко цртање

1

Основе практичних вештина

1

Основе електротехнике

1,2

Електрична мерења и електроника

2

Електричне инсталације

1,2,3

Електричне машине, апарати и уређаји

2

Електроопрема у индустрији

3

Предузетништво

3

Практична настава

2,3

ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Нове технологије у термотехници

2

Обновљиви извори енергије

2

Електроенергетски водови

3

Апликативни програми за електричне инсталације

3


ЕЛЕКТРОМОНЕР МРЕЖА И ПОГОНА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Техничко цртање

1

Електрична мерења

2

Електроника

2

Економика и организација предузећа

3

Електричне инсталације

2

Електрична постројења

2,3

Електричне мреже

3

Практична настава

1, 2,3