Електромонтер мрежа и постројења

ЕЛЕКТРОМОНЕР МРЕЖА И ПОГОНА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Техничко цртање

1

Електрична мерења

2

Електроника

2

Економика и организација предузећа

3

Електричне инсталације

2

Електрична постројења

2,3

Електричне мреже

3

Практична настава

1, 2,3