Економија, право и администрација

Економски техничар

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.

Финансијски техничар


Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области (Основи финансија, Пословне финансије, Банкарско пословање, Девизно пословање, Јавне финансије), али су предвиђени и предмети којима се стиче добра основа из опште економије (Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Осигурање, Пословна информатика).
Такође током школовања будући финансијски техничари стичу знања и из опште културе и образовања путем учења српског и страног језика, историје, географије, математике, биологије, кроз рад на рачунару, затим употребу различитих софтвера и др.